Konferencja „Opieka Wielokulturowa w Oddziałach Intensywnej Terapii’’

17 września 2018 roku

Rejestracja jest otwarta do wyczerpania miejsc!

Szanowni Państwo,

Nasilające się na świecie procesy migracji ludności stawiają coraz to nowe wyzwania przed systemami opieki zdrowotnej. Pracownicy ochrony zdrowia są coraz bardziej świadomi trudności napotykanych podczas świadczenia usług zdrowotnych populacji kulturowo i rasowo zróżnicowanej oraz konieczności podnoszenia wiedzy i umiejętności, pozwalających na sprawowanie opieki kompetentnej kulturowo. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki jako koordynator przygotowało projekt w ramach partnerstwa strategicznego, pt. ,,Multicultural Care in European Intensive Care Units – MICE-ICU’’ (project number: 2016-1-PL01-KA202-026615), wspierający wymianę dobrych praktyk i zakładający wzmocnienie potencjału organizacji do działań na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym.

Do zobaczenia w Warszawie!
Dorota Ozga

Informacje ogólne

Miejsce konferencji

Golden Floor Plaza w Warszawie
(Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa)

Organizator

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Udział w konferencji jest bezpłatny

Środki na zorganizowanie konferencji pochodzą z projektu ,,Multicultural Care in European Intensive Care Units. Project number: 2016-1-PL01-KA202-026615″.

Program konferencji

9.00-10.00Rejestracja uczestników  
Moderatorzy: mgr Paweł Witt, mgr Anna Zdun, mgr Małgorzata Jadczak
10.00-10.10 Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników
10.10-10.30Prezentacja istoty projektu MICE-ICU (ERASMUS +)dr n o zdr Dorota Ozga
10.30-10.50 Badania na temat kompetencji kulturowych pielęgniarek w Polsce – wyniki przeglądu piśmiennictwadr n med. Aleksandra Gutysz-Wojnicka
10.50-11.30 Problemy i wyzwania w opiece nad pacjentem z odmiennej kultury w OIT – analiza przypadkuMgr Małgorzata Jadczak
11.30 - 11.45 Dyskusja
11.45-12.15Przerwa kawowa
12.15-12.45Kompetencje kulturowe i potrzeby edukacyjne pielęgniarek OIT w zakresie opieki wielokulturowej – analiza wyników badań uzyskanych w ramach projektu MICE-ICUdr hab. Beata Dobrowolska
12.45-13.15 Kurs e-learningowy z zakresu opieki wielokulturowej w OIT – efekt międzynarodowej współpracy partnerów projektu MICE-ICUdr n o zdr Dorota Ozga
13.15-13.30Dyskusja
13.30-13.45Podsumowanie i ewaluacja konferencji
13.45-14.30Obiad

Zarejestruj się

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie może ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji

© 2018 Evereth Publishing. Wszelkie prawa zastrzeżone.